fitxa de l'element

Nombres naturals
Diversos nombres

Crèdits

Enrique LLàcer
Autoria
Enrique LLàcer
Enrique Llácer
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Numeració i càlcul

MAT [1]

ESO.1 [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta activitat es fa un recordatori de la manipulació, ús i significat dels nombres naturals. Així com la lectura d’ordinals i el reconeixemt dels nombres a partir xifres
Repassarem les operacions bàsiques: suma, resta multiplicació i divisió entera. Com llegir els nombres naturals, ordenacions de nombres naturals.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1294