fitxa de l'element

La respiració cel·lular

Crèdits

Mª Roser Nebot Castelló
Autoria
Mª Roser Nebot Castelló
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Ecologia

BG [3]

ESO.1 [3]

Fonts primàries Indagació i recerca

Resum

L’activitat treballa la respiració cel•lular en relació a la seva importància com a productora d’energia útil per realitzar les funcions vitals. En primer lloc es reflexiona sobre les diferències entre mecanismes d’intercanvi de gasos amb el medi (pulmons, brànquies, estomes i la pell) i el procés de respiració, que es produeix dins les cèl·lules, als mitocondris.
Es complementa amb dues activitats pràctiques relacionades amb el diòxid de carboni. A la primera es detecta la seva presència de manera indirecta gràcies al canvi de pH que es produeix en l’aigua quan hi bufem amb una canyeta i hi dissolem el CO2. En la segona es relaciona la respiració dels llevats amb la producció de diòxid de diòxid de carboni.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1479

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat