fitxa de l'element

Equacions, sistemes i problemes
Font: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/abenito/vinetas.html

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

18 de febrer de 2012

MAT [3]

ESO.4 [3]

Eines TIC

Resum

Seqüència didàctica per treballar la resolució d'equacions, sistemes i problemes a 4t d'ESO. Consta de:
-Fragment de vídeo divertit i dues activitats GeoGebra per a repassar la resolució d'equacions de segon grau i la resolució gràfica de sistemes lineals.
-Selecció de 10 fulls de treball. Els 5 primers amb dades fixes, i els fulls 6 i 10 generen dades diferents prement F9.
-Col·lecció de 124 problemes per treballar amb equacions.
-Enllaços a activitats del curs anterior per repassar.
-Enllaços a dues unitats didàctiques EDAD per aprofundir.
-Recapitulació: resums dels diferents tipus d'equacions treballades.
La proposta està disponible en format pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1115