fitxa de l'element

Introducció a la trigonometria
trigonometria

Crèdits

Victòria Oliu Subiranas
Autoria i catalogació

Data

27 de febrer de 2012

MAT [5]

BTX.1 [2] ESO.4 [3]

Eines TIC

Resum

Seqüència didàctica per introduir la trigonometria a 4t d'ESO o 1r BAT. Consta de:
-Vídeo sobre la història del metre i la seva relació amb Catalunya. Qüestionari sobre el vídeo.
-Càlcul indirecte d'una altura amb GeoGebra. Activitats GeoGebra interactives de repàs.
-Activitats GeoGebra interactives per introduir els conceptes nous.
-Quatre fulls de treball imprimibles amb activitats i problemes per fer a la llibreta.
-Enllaços a unitats didàctiques del projecte EDAD, una de reforç i una d'ampliació.
-Activitats GeoGebra interactives per treballar el teorema del sinus i el teorema del cosinus, com aprofundiment.
La proposta està disponible en format pàgina web i també en paquet SCORM instal·lable en un curs Moodle

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1826