fitxa de l'element

COM CREIXEN LES PLANTES?
Llavors germinades.

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

12 d'abril de 2012

MAT [1]

EP.CS [1]

Treball en context

Resum

Es tracta de realitzar el seguiment del creixement d’una llavor de blat de moro i representar en un gràfic doble l'evolució de la massa i la longitud a partir de les dades recollides periòdicament i modelitzar el creixement mitjançant gràfics.
Creixen sempre al mateix ritme? Per què creixen més al principi? El ritme de creixement de pes i alçada és igual? Com és que pesa més que al principi? D’on ve el pes de més? De les sals minerals? De l’aigua? Del CO2? Quin és l’índex de supervivència de les llavors plantades?
El treball es pot proposar en petits grups. Cada grup exposarà les observacions realitzades i la seva representació gràfica i també escoltarà la presentació dels altres grups. Cada grup planteja una hipòtesi de treball.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

492

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat