fitxa de l'element

UNA CASETA COM LA NOSTRA
caseta de cartró

Crèdits

Núria Guitart
Autoria i catalogació

Data

4 d'abril de 2012

MAT [1]

EP.CI [1]

Material manipulable

Resum

En aquesta situació es planteja un problema real com un joc. Es tracta de dividir la classe en dos grups i cadascun construeix una caseta amb cartró.
L’objectiu del joc és aconseguir copiar la caseta sense veure-la, a parir de la informació lliurada per l’altre grup.
L’alumnat haurà d’interpretar la realitat i descriure-la utilitzant la mesura, el dibuix i la descripció. Haurà de planificar el procés, plantejar hipòtesis, fer deduccions, analitzar variables, construir instruments i sobretot comprendre el què significa mesurar (comparar amb un patró acordat o unitat) i comunicar.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

140

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat