fitxa de l'element

Introducció a la derivada d'una funció en un punt
Imatge de l'aplicació de GeoGebra que farem servir

Crèdits

Pep Bujosa
Autoria i catalogació

Data

10 de març de 2014

MAT [3]

BTX.1 [1] BTX.2 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Aquí presento unes activitats per introduir el concepte de derivada d'una funció en un punt. Ho faig a partir d'una simulació feta amb GeoGebra de la caiguda lliure d'un cos, sense velocitat inicial, des d'una altura de 45 m.

L'alumnat anirà calculant velocitats mitjanes i, al mateix temps veurà representades les rectes secants corresponents a la gràfica de la funció del moviment i podrà calcular els seus pendents.

Amb una animació controlada calcularan la velocitat instantània que els portarà al concepte de derivada d'una funció en un punt. En cap moment es fa referència formal a la definició de la derivada com un límit, encara que el procés animat porta a la idea intuïtiva de procés infinit.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
524