fitxa de l'element

Els amics d'un número
Representant amb paper quadriculat

Crèdits

Núria Cardet
Autoria
Núria Cardet
Núria Cardet
Catalogació

Data

22 de juliol de 2013

MAT [1]

EP.CM [1]

Material manipulable Representacions i models

Resum

Donat un nombre determinat de multicubs, es demana a l’alumnat que els agrupin formant rectangles compactes, és a dir, sense espais entre ells, i que ho facin de tantes maneres diferents com puguin.
Es parteix d’aquesta experiència per fer observacions i descobertes que els portin a la idea de factors, a la idea de multiplicació (àrea rectangle) i a la idea de múltiple i divisor.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
507

Materials de l'element

Documents per al professorat