fitxa de l'element

L'escala de Richter: una aplicació de la funció logarítmica
Autor desconegut

Crèdits

Àlex Sayós
Autoria i catalogació

Data

10 de gener de 2012

MAT [1]

BTX.1 [1]

Treball en context

Resum

Aquest element està format per quinze activitats on es pretén que l'alumnat conegui l'escala de Richter per a la mesura de magnituds de terratrèmols i s'adoni de la part de logaritmes que s'hi aplica.
En algunes de les activitats també hi ha una part de treball de camp per l'alumnat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

261

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat