fitxa de l'element

Una excursió per buscar línies.
Marxem d'excursió per veure línies

Crèdits

Quim Mir, Romi Puig i Isabel Sorigué
Autoria
Quim Mir, Romi Puig i Isabel Sorigué
Isabel Sorigué
Catalogació

Data

7 de març de 2012

ENT [1]

EI.3-6 [1]

Treball en context

Resum

Proposem als nostres alumnes fer una excursió, no a un museu ni a veure titelles, sinó a les escales de l'escola (un espai on passen cada dia un munt de vegades) per anar a buscar línies.
Intentarem que mirin un espai quotidià amb uns altres ulls, fomentant l'observació i educant la seva mirada.
Allà trobaran línies rectes, corbes, mixtes, obertes, tancades...; i també veuran les diferents posicions que tenen a l'espai.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

336

Materials de l'element