fitxa de l'element

Els logotips i els moviments en el pla

Crèdits

Ramon Bergadà
Catalogació

Data

14 de febrer de 2012

MAT [1]

ESO.3 [1]

Treball en context

Resum

Experiència en la qual es tracta de desenvolupar la unitat de moviments en el pla, del currículum de matemàtiques de 3r d’ESO, seguint un cicle metodològic que comença amb un projecte contextual i significatiu per a l’alumnat com és l’estudi dels logotips. La resolució d’aquest projecte provocarà la introducció dels continguts de la unitat didàctica, que es treballaran a partir d’activitats individuals i col•laboratives.
La construcció del mapa conceptual de la unitat permet resumir i estructurar els nous continguts, els quals s’aplicaran a la resolució del projecte inicial i s’estendran a altres situacions, amb la nova perspectiva que proporcionen, a l’alumnat, els conceptes i capacitats adquirides.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
1327