fitxa de l'element

Obtenció del màxim comú divisor
Obtenció del màxim comú divisor

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenta a l'alumne/a un mètode per determinar el màxim comú divisor (m.c.d) de dos nombres o més a partir de la seva descomposició en factors primers i s'engloba dins del camp dels múltiples i divisors. Explica en què consisteix aquest procediment i permet aplicar-lo a dos nombres naturals compresos entre l’1 i el 500 (ambdós inclosos). D’aquesta manera, l’alumne/a obté el m.c.d. i observa la descomposició factorial dels nombres.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1068

Materials de l'element