fitxa de l'element

Conjunts numèrics: Nombres imaginaris i complexos.
Nombre imaginari

Crèdits

Cati Mora Valls adaptant materials de la xarxa.
Autoria
Cati Mora Valls adaptant materials de la xarxa.
Cati Mora
Catalogació

Data

15 de febrer de 2012

MAT [1]

BTX.1 [1]

Eines TIC Sortides i treball de camp

Resum

Aquesta activitat està dissenyada perquè l'alumnat la desenvolupi individualment o amb un company. Cal fer-la una vegada el professor/a ja ha desenvolupat la classificació i representació del conjunt dels nombres reals i ha fet una introducció als nombres imaginaris i complexos. Fomenta l'autoaprenentatge del concepte de conjunts de nombres imaginaris per arribar al concepte de conjunt de nombres complexos com a solucions d'equacions quadràtiques que no tenen arrels reals i les diferents representacions: binòmica i polar Els alumnes han de disposar d'ordinador. A partir de definicions, exemples, aplicacions, l'alumne/a, va construint el seu propi coneixement. Desenvolupant les activitats li sorgeixen dubtes que ha d'anar solucionant.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

681

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat