fitxa de l'element

Trigonometria a l’Estany
Trigonometria a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Crèdits

Ramon Bergadà
Autoria i catalogació

Data

3 de juny de 2013

MAT [1]

ESO.4 [1]

Sortides i treball de camp

Resum

Activitat acadèmica que uneix la geometria i un espai natural, l'estany d'Ivars i Vila-sana. La proposta, té com a objectiu fonamental connectar les matemàtiques amb situacions de la vida quotidiana. Sistemes convencionals i tecnologies innovadores s'uneixen en aquest passeig matemàtic per un paratge natural que, a més dels seus múltiples atractius, ofereix la possibilitat d’utilitzar les relacions trigonomètriques i de semblança per a l’obtenció de mesures indirectes de molts dels elements que formen part d’aquest entorn.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

717

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat