fitxa de l'element

De les províncies romanes a les comarques
Hispania, divisió provincial de Diocleciano al 298 dC.

Crèdits

Montserrat Richou i LLimona
Autoria
Montserrat Richou i LLimona
Montse Richou
Catalogació

Data

14 de maig de 2015

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Palau de la Generalitat. Autor: Jan Harenburg. CC BY 3.0
Fem política
500