fitxa de l'element

El determinant 2x2 és un paral·lelogram
Captura de l'applet de GeoGebra

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

19 de febrer de 2012

MAT [3]

BTX.2 [3]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Aquesta construcció de GeoGebra de la pàgina web de MATEMÀTIQUES VISUALS permet visualitzar que el valor absolut d'un determinant de dues files i dues columnes és l'àrea del paral·lelogram determinat pels vectors columna.
Un cop visualitzats per una part el paral·lelogram i per altre part la diferència de dos rectangles que representa el determinant, s'utilitza la descomposició i recomposició en peces per tal de veure la seva equivalència.
Es complementa amb un full per l'alumne tal de consolidar el que s'ha treballat

Àrees / Matèries

481