fitxa de l'element

El dòmino quadràtic
Dòmino quadràtic

Crèdits

Ramon Bergadà
Catalogació

Data

14 de febrer de 2012

MAT [1]

ESO.4 [1]

Material manipulable

Resum

Es tracta de construir un dòmino de 28 fitxes on cada fitxa presenta, en una meitat, l’expressió algèbrica d’una funció de 2n grau i, en l’altra meitat, la paràbola que la representa. Els dos nombres associats a la fitxa són les coordenades del vèrtex, la part de la fórmula representa l’abscissa i la part de la gràfica, l’ordenada.
Per dissenyar del dòmino es facilita a l’alumnat una plantilla que haurà d’emplenar amb les expressions algèbriques i gràfiques que creguin convenients, la qual cosa donarà lloc a jocs de dòmino diferents. Quan han completat totes les fitxes, s’imprimeix el document, es plastifica, es retallen cada una de les peces i ja està a punt per jugar amb les regles habituals del dòmino.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

421

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat