fitxa de l'element

Sóc un punt i tinc un feix de rectes
Funcions lineals al pati

Crèdits

Ramon Bergadà
Catalogació

Data

14 de febrer de 2012

MAT [1]

ESO.3 [1]

Sortides i treball de camp

Resum

En aquesta activitat s’experimenta de forma activa la relació entre les expressions simbòliques i les gràfiques lineals. Es desenvolupa en un espai ampli, pla i lliure d’obstacles com, per exemple, el pati de l’escola, el camp d’esports o la sala d’actes. Es marquen al terra els eixos de coordenades, es tria una unitat de mesura, es graduen els eixos i es marquen els punts del pla (es pot fer amb guix, perquè és fàcilment esborrable). Cada alumne/a se situa assegut en un punt. És a dir, “fa de punt del pla” i només es posarà dret quan les seves coordenades verifiquin la relació expressada pel professor o la professora. En cada cas, el resultat serà una recta obliqua, horitzontal o vertical formada per les persones que estan dretes.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

387

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat