fitxa de l'element

Màxim comú divisor de diversos nombres
Màxim comú divisor de diversos nombres

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenta a l'alumne/a la definició de màxim comú divisor (m.c.d.) de diversos nombres naturals i s’engloba dins del camp dels múltiples i divisors. Permet visualitzar el m.c.d. de dos nombres naturals donats (entre el 0 i el 5000) a partir dels divisors de cadascun dels nombres. L'alumne/a pot canviar els nombres dels quals vol saber-ne el m.c.d.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

555

Materials de l'element