fitxa de l'element

Domini i recorregut d'una funció radical
Captura de la construcció de GeoGebra

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

3 de març de 2012

MAT [2]

BTX.1 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

La pàgina web MATEMÀTIQUES VISUALS conté una construcció de GeoGebra, que permet visualitzar el Domini i el Recorregut d'una funció radical del tipus f(x)= a·(arrelquadrada(x-h))+k amb a, h i k paràmetres variables. Es proposen algunes qüestions per investigar i veure la influència dels paràmetres a la funció.
Per acabar es proposa un full d'exercicis.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1092