fitxa de l'element

Mesura d'altures amb un mirall
Mesura d'una alçada

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

22 de febrer de 2012

MAT [2]

ESO.2 [1] ESO.3 [1]

Sortides i treball de camp Treball en context

Resum

Es tracta d'una proposta d'activitat pràctica amb l'objectiu de mesurar una alçada. Pot ser, un sostre, un edifici, un fanal, etc. La mesura es fa de forma indirecta utilitzant un petit mirall col·locat horitzontal a terra i la semblança de 2 triangles.
Les distàncies de terra i l'alçada dels ulls de l'observador es mesuren directament amb una cinta mètrica.
Establint la proporció entre els costats dels triangles es calcula l'altura.
A la pàgina web hi ha una animació explicativa.
També es disposa d'un full per l'alumnat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

721

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat