fitxa de l'element

My pencil case

Crèdits

Montse Solé
Autoria
Montse Solé
Natàlia Maldonado
Catalogació

Data

17 de març de 2020

ANG [1]

EP.CI [1]

Comunicació oral

Resum

Students from "cicle inicial" will draw their pencil case and present them to the class. Several activities with different format will help children perfom the final oral presentation.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

345