fitxa de l'element

Criteris de divisibilitat d'un nombre natural
Criteris de divisibilitat d'un nombre natural

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenten a l'alumne/a els principals criteris de divisibilitat (pel 2, 3, 5, 10 i 11) i s'engloba dins del camp dels múltiples i divisors. Permet visualitzar si un número (entre l’1 i el 999.999) és múltiple d’un altre donat (entre l’1 i el 11), aplicant els criteris anteriorment descrits. L'alumne/a pot canviar els nombres on s’aplicaran els criteris de divisibilitat. Aquesta part de l'activitat s'acaba amb un exercici que consisteix en determinar, d'una llista donada, quins números divideixen un altre nombre donat L'activitat es completa amb un exercici i pot realitzar una activitat d’autoavaluació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

882

Materials de l'element