fitxa de l'element

Divisors d'un número natural
Divisors d'un número natural

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenta a l'alumne/a la definició de divisor d'un nombre natural i s'engloba dins del camp dels múltiples i divisors. Permet visualitzar els divisors d’un nombre donat entre el 0 i el 10000. L'alumne/a pot canviar el nombre del qual vol saber-ne els seus divisors. Aquesta part de l'activitat s'acaba amb dos exercicis, el primer dels quals consisteix en determinar, d'una llista donada, quins són (o no) divisors d'un nombre fixat. El segon exercici demana a l’alumne/a que busqui i escrigui els divisors d’un nombre donat. L'activitat es completa amb un exercici (Exercicis -> Troba els divisors de...) on l'alumne/a ha de determinar els divisors d’un nombre donat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

832

Materials de l'element