fitxa de l'element

GoogleDocs, treballant en línia
iconaGoogleDocs

Crèdits

Albert Saurina Martínez
Autoria
Albert Saurina Martínez
Albert Saurina
Catalogació

Data

23 de juny de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. En aquesta activitat es treballa amb l’eina Google Docs. S’explica com crear un document de text i com compartir-lo. Tot seguit es fa una introducció als fulls de càlcul, s’explica com crear formularis i accedir als resultats en un full de càlcul. Es proposa una activitat d’exemple que consisteix en crear una enquesta, enviar-la per correu electrònic i recollir les dades en un full de càlcul.

Com a treball d’ampliació es proposen tres videotutorials: introducció general a Google Docs, utilització de carpetes i inserció de gràfics.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
259

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat