fitxa de l'element

Les comunicacions

Crèdits

Albert Saurina Martínez
Autoria
Albert Saurina Martínez
Albert Saurina
Catalogació

Data

15 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. Aquest material interactiu, en format digital, permet a l’alumnat conèixer el procés de comunicació (emissor, receptor, canal, codi i missatge), i fer una introducció als diferents tipus de telecomunicació actual, diferenciant sobretot la comunicació alàmbrica de la inalàmbrica.
L'alumnat disposa d'un dossier que el guia en l'execució de les activitats i haurà de contestar unes qüestions per consolidar els aprenentatges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
421

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat