fitxa de l'element

Les estructures artificials
Foto: Salvatore Vuono

Crèdits

Albert Saurina Martínez
Autoria
Albert Saurina Martínez
Albert Saurina
Catalogació

Data

14 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. Activitat teòrica i pràctica. D'una banda es fa el visionat de diferents vídeos i consulta de pàgines web que tracten sobre els tipus d'estructures i la seva construcció (gratacels, ports, etc.)

D'altra banda es proposa una activitat pràctica per crear una estructura resistent feta amb paper i que permet suportar pesos considerables.

L'alumnat disposa d'un dossier que el guia en l'execució de les activitats i haurà de contestar unes qüestions per consolidar els aprenentatges adquirits.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

642

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat