fitxa de l'element

Presentem amb Prezi!
iconaPrezi

Crèdits

Albert Saurina Martínez
Autoria
Albert Saurina Martínez
Albert Saurina
Catalogació

Data

6 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [2]

ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. L’activitat consisteix en iniciar-se amb una eina de presentació de continguts multimèdia en línia, és a dir, es tracta de crear una presentació utilitzant textos, fotografies i vídeos per poder-la compartir.

L'alumnat seguirà les explicacions en anglès d’uns vídeos concrets de la web de Prezi. Per tant, tot i que les explicacions són molt visuals, caldrà un nivell mínim d’anglès, de fet, és un treball transversal amb la matèria d’anglès.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

261

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat