fitxa de l'element

Ràdio i televisió

Crèdits

Albert Saurina Martínez
Autoria
Albert Saurina Martínez
Albert Saurina
Catalogació

Data

15 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. L’activitat treballa la ràdio i la televisió utilitzant vídeos de la sèrie "In Situ" (Enciclopèdia Audiovisual de les Ciències i de les Tècniques) i del programa de TV3 Bit a bit. També es consulten materials interactius de la web “Com funcionen les coses 2.0”. Com activitats d’ampliació i reforç hi ha articles i vídeos referents a televisors de plasma, LCD i LED.

L'alumnat disposa d'un dossier que el guia en l'execució de les activitats i haurà de contestar unes qüestions per consolidar els aprenentatges.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
238

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat