fitxa de l'element

Telèfon i fax
iconaTelèfonifax

Crèdits

Albert Saurina Martínez
Autoria
Albert Saurina Martínez
Albert Saurina
Catalogació

Data

15 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Resolució de problemes

Resum

Tecnologies. 3r d'ESO. L’activitat es basa en el visionat de diferents vídeos i consulta a pàgines web que tracten la història i la tecnologia del telèfon i del fax.
L'alumnat disposa d'un dossier que el guia en l'execució de les activitats i haurà de contestar unes qüestions per consolidar els aprenentatges adquirits.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
253

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat