fitxa de l'element

Múltiples d'un nombre natural
Múltiples d'un nombre natural

Crèdits

Ministerio de Educación, 2009
Autoria
Ministerio de Educación, 2009

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat en què es presenta a l'alumne/a la definició de múltiple d'un nombre natural i s'engloba dins del camp dels múltiples i divisors. Permet visualitzar els seixanta primers múltiples d'un nombre fixat entre l'1 i el 16000. L'alumne/a pot canviar el nombre del qual vol saber-ne els seus múltiples. Aquesta part de l'activitat s'acaba amb un exercici que consisteix en determinar, d'una llista donada, quins són (o no) múltiples d'un nombre fixat. L'activitat es completa amb un exercici (Exercicis -> Escriu múltiples) on l'alumne/a ha de determinar els 10 primers múltiples d'un nombre donat.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1005

Materials de l'element