fitxa de l'element

Sant Celopoly (variant del Monopoly a Sant Celoni)
Joc del monopoly

Crèdits

Sergio Gracia
Autoria i catalogació

Data

4 de març de 2013

MAT [1]

ESO.2 [1]

Jocs

Resum

Aquesta activtitat consisteix en jugar al Sant Celopoly, una variant del joc del Monopoly. Encara que inicialment creada per a l'alumnat nouvingut, poden jugar tots els alumnes. Els carrers són els carrers de Sant Celoni, però es poden canviar pels carrers de qualsevol poble o municipi. Les "Targetes de la Sort" i les "Targetes de la Caixa" treballen competències matemàtiques.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

281