fitxa de l'element

Llet de color violeta!

Crèdits

Fina Guitart, Silvia Lope
Autoria
Fina Guitart, Silvia Lope
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

BG [2] FQ [4]

ESO.3 [4] ESO.4 [2]

Experimentació Raonament i argumentació

Resum

L’activitat proposa la utilització d’un indicador de pH natural (extracte de col llombarda) per determinar el grau d’acidesa o basicitat de diferents aliments.
L’observació, des d’un punt de vista fenomenològic, els canvis de color dels indicadors naturals de pH permetrà analitzar i discutir les variacions de pH en les reaccions àcid-base i la seva reversibilitat. Tot això ha de resultar de gran ajuda per als alumnes a l’hora d’adquirir els suficients coneixements per intentar eliminar alguns errors conceptuals i abordar amb èxit el concepte de pH.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

452

Materials de l'element

Documents per al professorat

Documents per a l'alumnat