fitxa de l'element

Per què suem?

Crèdits

Fina Guitart, Silvia Lope,  adaptada de "Canvia la temperatura d’un objecte quan s’evapora el líquid  que el mulla?", Julian Oro, CDEC 2005
Autoria
Fina Guitart, Silvia Lope, adaptada de "Canvia la temperatura d’un objecte quan s’evapora el líquid que el mulla?", Julian Oro, CDEC 2005
Silvia Lope
Catalogació

Data

12 de maig de 2020

FQ [2] BG [2]

ESO.2 [2] ESO.3 [2]

Eines TIC Fonts primàries Indagació i recerca Representacions i models

Resum

L’activitat proposa la realització d’un treball pràctic on s’estudia la variació de la temperatura d’un objecte segons estigui mullat o no per diferents líquids.
Es tracta d’una activitat on el context és important, ja que permetrà no només explicar fenòmens aplicant els coneixements sobre la teoria cinetico-molecular si no també relacionar-ho amb el manteniment de la constància del medi intern (concepte d’homeòstasi).

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

713

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat