fitxa de l'element

Expressions algebraiques
Expressions numèriques expressions algebraiques

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat ( enllaç) en què es presenta a l'alumne què són les expressions algebraiques i de quina manera s’escriuen correctament. Es presenten a més deu exemples en els que l’alumne pot relacionar el llenguatge numèric amb l’algebraic, pot veure com es llegeixen les expressions algebraiques i pot associar enunciats de diferents situacions amb les expressions algebraiques corresponents. En el moment en el que l’alumne respon, pot saber si la resposta donada és encertada o no. En cas de no ser-ho, se li mostra quina hauria de ser la resposta correcta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

567

Materials de l'element