fitxa de l'element

Garlanda Nadalenca
Garlanda Nadalenca

Crèdits

Francesc M. Ortiz i Becerra, Elvira Sanahuja i Rosell
Autoria
Francesc M. Ortiz i Becerra, Elvira Sanahuja i Rosell
Francesc Ortíz
Catalogació

Data

21 de novembre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [1]

ESO.2 [1]

Animacions i simulacions Maquetes i construccions Resolució de problemes Treball en context

Resum

Tecnologies. 2n ESO. L'activitat consta d'una part que es realitza individualment a l'ordinador construint diferents circuits amb un simulador, seguint unes indicacions concretes que permeten identificar les connexions en sèrie i en paral·lel.

Hi ha una segona part, també individual, que consisteix en resoldre circuits simples, en sèrie i en paral·lel fent les operacions convenients aplicant a Llei d'Ohm.

La tercera part seria la part pràctica que es proposa en grups de dos alumnes i que consisteix en muntar circuits prèviament representats i identificats els símbols, això ho fan amb els operadors elèctrics, i després explicar el funcionament del circuit i relacionar-ho amb un exemple d'aplicació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

433