fitxa de l'element

Instal·lació elèctrica d'un habitatge

Crèdits

Francesc M. Ortiz i Becerra, Elvira Sanahuja i Rosell
Autoria
Francesc M. Ortiz i Becerra, Elvira Sanahuja i Rosell
Francesc Ortíz
Catalogació

Data

8 d'abril de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:


ABP i Moodle

TEC [1]

ESO.2 [1]

Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 2n ESO. La primera part de l'activitat es fa individualment, es tracta de dibuixar el plànol del seu habitatge amb el programa de dibuix Qcad i després fer l'esquema Unifiliar i el funcional.

La segona part de l'activitat es fa en grup de tres alumnes i es traca de triar un dels plànols d'un alumne del grup i simular en una maqueta tota la instal·lació de l'habitatge amb un circuit per comandaments elèctrics i un altre per endolls.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
523