fitxa de l'element

La manipulació de qüestionaris
Captura de la web

Crèdits

Enric Brasó
Autoria i catalogació

Data

19 de febrer de 2012

MAT [6]

BTX.1 [1] EP.CS [1] ESO.1 [1] ESO.2 [1] ESO.3 [1] ESO.4 [1]

Imatge, so i vídeo

Resum

Aquest fragment de la sèrie de la BBC i TV3 "Si primer ministre" ens presenta un diàleg entre dos dels seus ajudants. Parlen sobre una proposta del primer ministre de restablir el servei militar obligatori. Un d'ells argumenta i exemplifica d'una forma molt divertida que tant es pot preparar una enquesta per obtenir un resultat a favor com en contra.
Aquest vídeo és útil per presentar i introduir el tema general de l'estadística i específicament les qüestions de la recollida de dades, els errors i manipulacions intencionades.
Els enllaços al vídeo i altres materials estan a la pàgina web de Matemàtiques visuals

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

649

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat