fitxa de l'element

Càlcul del valor numèric d'una expressió algebraica
pantalla valor numèric

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat ( enllaç) en què es presenta a l'alumne el concepte de valor numèric d’una expressió algebraica i de quina manera es pot calcular. Es presenten quatre exemples ja resolts en els que els alumnes poden veure de quina manera es pot trobar el valor numèric d’una expressió algebraica. A més, des de la mateixa activitat es pot accedir a altres exemples i exercicis pautats per tal de reforçar els continguts treballats. A l’hora de resoldre els exercicis, l’alumne només pot passar d’un pas al següent si dóna la resposta correcta; en cas contrari, pot anar substituint nous valors que li permetin detectar el seu error.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

881

Materials de l'element