fitxa de l'element

Interpretem la piràmide de població de Barcelona
Població Barcelona 2009. Font INE

Crèdits

Josep Maria Descarrega Bardeny
Autoria
Josep Maria Descarrega Bardeny

Data

29 de setembre de 2014

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Aculturació. Domini públic
El Planeta dels 7.000 milions

CS [1]

ESO.2 [1]

Eines TIC Taules i gràfics

Resum

La piràmide de població de la ciutat de Barcelona ens servirà per introduir a l’alumnat el concepte d’estructura per edats, població jove o envellida i esperança de vida . Amb la interpretació de la gràfica i l’ajuda d’un parell d’enllaços webs, els estudiants a més de definir-la hauran de fer un petit anàlisi de les dades i la forma per establir a quin tipus correspon.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Llicència d'ús

Llicència de Creative Commons Avis Legal
1918

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat