fitxa de l'element

La representació de funcions afins
representació de funcions

Crèdits

Miquel Ferrer Puigdellivol (edu365.cat)
Autoria
Miquel Ferrer Puigdellivol (edu365.cat)

Data

26 d'octubre de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:

Imatge amb el titol de l'itinerari
Relacions i canvi

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Aquest recurs permet que l’alumnat treballi les funcions afins a través d’unes activitats de representació gràfica i interpretació. Així, els/les alumnes aprendran les característiques bàsiques d’aquest tipus de funcions i podran practicar-ho a través de problemes senzills, sovint contextualitzats.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

243

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat