fitxa de l'element

Càlcul del quart proporcional
pantalla quart proporcional

Crèdits

Maria Rosa Latorre
Autoria i catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Es tracta d'una activitat (enllaç) que mostra mitjançant diferents exemples pautats com trobar el quart proporcional d'una proporció i s'engloba dins del camp de la proporcionalitat. Permet a l'alumne trobar quarts proporcionals de diferents exemples. L'aplicació indica a l'alumne si l'ha trobat correctament o no. Aquesta activitat té en compte els diferents ritmes d'aprenentatge ja que permet a l'alumne provar diferents exemples fins que és capaç de resoldre-la satisfactòriament.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
771

Materials de l'element