fitxa de l'element

Recerca d'informació per desenvolupar un projecte

Crèdits

Cèsar Caparrós
Autoria i catalogació

Data

16 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [2]

ESO.3 [2]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 3r ESO. L’activitat es divideix en dos blocs. La primer part intenta que l’alumnat millori les seves estratègies de cerca per internet (havent de buscar, per exemple, imatges amb unes característiques concretes). La segona part demana que l’alumnat redacti correctament un document a partir d´informacions cercades per internet. Aquesta darrera activitat també té per objectiu que l’alumnat vagi agafant idees per dissenyar i construir l’habitatge o habitació al taller. Aquesta activitat s’emmarca dins d’altres elements de l’ARC per construir una maqueta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

509

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat