fitxa de l'element

Generació d'idees i escollir la millor solució per desenvolupar un projecte

Crèdits

Cèsar Caparrós
Autoria i catalogació

Data

16 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [2]

ESO.3 [2]

Eines TIC Imatge, so i vídeo Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 3r ESO. L’activitat es divideix en dos blocs. La primer part intenta que l’alumnat conegui sistemes per generar idees i pugui conèixer alguns exemples propers. La segona part té per objectiu que l’alumnat esculli i detalli les característiques principals de l’habitatge o habitació que dissenyarà i construirà al taller segons unes condicions donades. Aquesta activitat s’emmarca dins d’altres elements de l’ARC per construir una maqueta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

576

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat