fitxa de l'element

Desenvolupar la millor solució I. Planificar

Crèdits

Cristóbal Sánchez, Cèsar Caparrós
Autoria
Cristóbal Sánchez, Cèsar Caparrós
Cèsar Caparrós
Catalogació

Data

16 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Animacions i simulacions Maquetes i construccions Treball en context

Resum

Tecnologies. 3r ESO. L’activitat es divideix en dos blocs. La primer part intenta que l’alumnat conegui elements bàsics de qualsevol planificació i ho pugui veure en exemples concrets (per exemple un projecte arquitectònic). La segona part té per objectiu que l´alumnat identifiqui les fases per dissenyar i construir la maqueta d´un habitatge o habitació, temporalitzi les fases, faci un croquis acotat de la seva proposta (que després podrà passar a ordinador amb alguns programes proposats) i que descrigui, amb paraules, la seva proposta. Aquesta activitat s’emmarca dins d’altres elements de l’ARC per construir una maqueta.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

422

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat