fitxa de l'element

Desenvolupar la millor solució II: El material

Crèdits

Cèsar Caparrós
Autoria i catalogació

Data

16 de febrer de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Maquetes i construccions Resolució de problemes Treball en context

Resum

Tecnologies. 3r ESO. L’activitat es divideix en dos blocs. El primer bloc intenta que l´alumnat recordi es conceptes bàsics sobre les escales, els seus tipus i el seu càlcul. El segon bloc presenta una guia per què l’alumnat pugui calcular l’escala a la qual haurà de construir la seva maqueta. Una vegada tenen el valor de l’escala se’ls guia perquè calculin les mides de cadascuna de les parets i la quantitat de material necessari per construir-la (i que hauran de demanar al professorat). Aquesta activitat s’emmarca dins d’altres elements de l’ARC per dissenyar i construir la maqueta d’un habitatge o d’una habitació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

476