fitxa de l'element

La funció derivada
Captura de l'applet de GeoGebra

Crèdits

Enric Brasó i Campderrós
Autoria
Enric Brasó i Campderrós
Enric Brasó
Catalogació

Data

3 de març de 2012

MAT [3]

BTX.1 [1] BTX.2 [2]

Eines TIC Representacions i models

Resum

Consisteix en una construcció de GeoGebra que presenta dues finestres:
A la finestra superior es visualitza una funció i la recta tangent a un punt, destacant el valor de la derivada al punt.
A la finestra inferior es representa de manera simultània per cada punt la seva derivada.
A més a més de l'ARC la construcció està a la web "Matemàtiques visuals" i al Geogebratube

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

513

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat