fitxa de l'element

La funció àrea
Captura de l'applet de GeoGebra

Crèdits

Enric Brasó
Autoria i catalogació

Data

19 de febrer de 2012

MAT [1]

BTX.2 [1]

Eines TIC

Resum

Consisteix en una construcció de GeoGebra que presenta dues finestres.
A la finestra superior es visualitza una funció i l'integral definida entre dos punts A i B és a dir l'àrea sota la seva gràfica entre aquests punts.
A la finestra inferior es representa la funció àrea definida assignant a cada punt B l'àrea entre A, B i f de la finestra superior.
S'obtenen així diferents funcions àrea i s'exemplifica el teorema fonamental del càlcul.
A més a més de l'ARC la construcció està a la web "Matemàtiques visuals" i al Geogebratube

Àrees / Matèries

604

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat