fitxa de l'element

Avaluació i redacció de la memòria tècnica (sobre el disseny i construcció de la maqueta d'un habitatge o habitació)

Crèdits

Cèsar Caparrós, Jordi Collell (pel model de la memòria)
Autoria
Cèsar Caparrós, Jordi Collell (pel model de la memòria)
Cèsar Caparrós
Catalogació

Data

27 de març de 2012

Aquest element
pertany a l'itinerari:


Les màquines, les comunicacions i l'habitatge

TEC [1]

ESO.3 [1]

Maquetes i construccions Resolució de problemes Treball en context

Resum

Tecnologies. 3r ESO. L’activitat es divideix en dos blocs. El primer bloc intenta que l’alumnat s’adoni de la importància de fer una bona avaluació (per poder anar avançant, per exemple, tecnològicament). El segon bloc guia a l’alumnat, a partir d´un model, en l´elaboració de la memòria tècnica que hauran d’entregar quan acabin tot el procés de disseny i construcció de la maqueta d’un habitatge o habitació. Aquesta activitat s’emmarca dins d’altres elements de l’ARC per dissenyar i construir la maqueta d’un habitatge o d’una habitació.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

Heu votat
713