fitxa de l'element

Fraccions
fraccions

Crèdits

Bea de la Casa Castro
Autoria
Bea de la Casa Castro
Rosa Reverté
Catalogació

Data

22 de desembre de 2010

MAT [1]

ESO.1 [1]

Eines TIC

Resum

Unitat didàctica per treballar les fraccions a partir d’activitats interactives fetes amb Descartes. Els objectius de la unitat són que l’alumnat pugui comprendre el concepte de fracció i relacionar les seves diferents representacions, que sàpiga identificar fraccions equivalents, comparar i ordenar fraccions. També es treballen les operacions amb fraccions. Sempre es parteix d’una petita introducció teòrica i amb els exercicis autocorrectius, que es poden generar aleatòriament, l’alumnat pot comprovar si ha assolit els objectius establerts.

Eixos de capacitats / Competències

Àrees / Matèries

1479

Materials de l'element

Documents per a l'alumnat